O firmě

Výběr výrobků WC gelů, tekutých WC přípravků a prostředků bytové chemie, např. na rez a vodní kámen, na čištění koberců, kuchyní, koupelen, sprchových koutů

Z historie

Firma STYL byla založena v r. 1950 jako výrobní družstvo a chemickou výrobou se zabývá již od r. 1962. První WC závěsy začal STYL vyrábět v roce 1969 jako první výrobce v tehdejším Československu. Po roce 1990 se činnost firmy zaměřila výhradně na oblast bytové chemie a kosmetické prostředky a v současné době je základem sortimentu široká nabídka přípravků pro WC hygienu.

Postavení na trhu

STYL je největším českým výrobcem WC závěsů, WC bloků a pisoárových dezodoračních tablet a vyvinul celou řadu vlastních receptur, které představují vysoký standard kvality v tomto oboru. Současně je jedním z předních výrobců WC gelů, tekutých WC přípravků a prostředků bytové chemie, např. na rez a vodní kámen, na čištění koberců, kuchyní, koupelen, sprchových koutů, atd. Za 60 let svého působení si firma vybudovala pevnou pozici na českém a slovenském trhu, významná část výroby je určena pro vyspělé evropské trhy a export do zámoří. Naše podnikatelské aktivity jsou zacíleny do tří tržních segmentů: obchodní řetězce nadnárodní i tuzemské, velkoobchody, oblast služeb (úklidové firmy, gastro, průmysl).

Partnerství – orientace na zákazníka

Svým tuzemským zákazníkům chce STYL být skutečným partnerem, což vyjadřujeme záměrem: České výrobky od českého výrobce. Naše partnerské obchodní vztahy chceme budovat především na spolehlivosti dodávek zboží, zejm. pokud jde o dodací termíny, kvalitu výrobků vč. příslušné dokumentace a garance, že dodávané výrobky splňují ve všech směrech platné legislativní požadavky.

Vize – směry rozvoje

  • Dosáhnout maximální spokojenosti našich zákazníků splněním jejich potřeb a očekávání při používání našich výrobků.
  • Nabízet našim zákazníkům za přijatelné ceny výrobky, jejichž funkčnost a kvalita jsou srovnatelné s předními evropskými značkami.
  • Udržet pevné a respektované postavení mezi dodavateli sortimentu bytové chemie a WC dezodorantů na českém a slovenském trhu i v zahraničí.
  • Nadále posilovat své vedoucí místo mezi českými výrobci přípravků pro WC hygienu, a to zejména WC přípravků kompaktních nebo jejich inovačních nástupců.
  • Významným způsobem působit v inovačním procesu přípravků pro WC hygienu pro tuzemské i zahraniční trhy.

Hodnoty jako serióznost, kontinuita, solidnost jsou vždy těsně spojeny s každou naší činností.

Jakost

Výrobky STYLu jsou vyvíjeny s přihlédnutím k potřebám ochrany osob a životního prostředí, platným legislativním požadavkům (REACH, ES-nařízení o detergentech, atd.) a jsou vyráběny pod stálou kontrolou v průběhu každé fáze výrobního procesu.

Ochrana zdraví a životního prostředí

Čistící přípravky jsou každodenní součástí Vašeho (i našeho) života. Přinášejí prospěch a užitek, ale mohou také ohrozit zdraví lidí nebo životní prostředí. Naší snahou je vyvíjet takové výrobky, které při požadované účinnosti sníží na nejnižší možnou míru riziko pro jejich uživatele i pro životní prostředí. Náš příspěvek k ochraně zdraví a životního prostředí jsme promítli do „zelené“ řady čističů GREEN WAVE. Uplatňujeme přitom tyto principy:

  • plnit platné zákonné a ostatní požadavky, kterým organizace podléhá
  • předcházet znečišťování životního prostředí již ve fázi vývoje nových produktů
  • v maximální míře používat obaly z biologicky rozložitelných a recyklovatelných materiálů
  • snižovat zátěž životního prostředí vlastní činností organizace.
O firmě

Kateřina Jedličková
Marketingová a obchodní ředitelka

Certifikace a ocenění

Dotace na rozšíření stávající komunikační a informační technologie

Na pořízení a implementaci byla poskytnuta dotace z prostředků strukturálních fondů ES na projekt v rámci Operačního programu Podnikání a inovace.

Název projektu:
Rozšíření stávající komunikační a informační technologie a její adaptace na specifické potřeby chemické výroby.

Registrační číslo projektu na 2.2ITP03/351

oppi_logo
0